موتور کولر برلیانس

موتور کولر برلیانس

شرکت تعاونی صفرتاصد با 30 سال سابقه و دارنده گواهینامه از شرکت سیتروئن فرانسه و شرکت سایپا یدک  واردکننده قطعات کولر اتومبیل های سبک ، سنگین و فوق سنگین
طراحی و نصب کولر برای نیسان-بنز مایلر-انواع بیل-گریدر-انواع خاور و انواع تراکتور با ضمانت.
پخش و فروش به سراسر کشور
01733345081-82 -09115187870
01733332218
مدیریت عبدالخلیل اتایی 09113767367
ساعت کاری 8 صبح الی 20 شب

ادامه مطلب


کمپرسور کولر تویوتا یاریس

کمپرسور کولر تویوتا یاریس

شرکت تعاونی صفرتاصد با 30 سال سابقه و دارنده گواهینامه از شرکت سیتروئن فرانسه و شرکت سایپا یدک  واردکننده قطعات کولر اتومبیل های سبک ، سنگین و فوق سنگین
طراحی و نصب کولر برای نیسان-بنز مایلر-انواع بیل-گریدر-انواع خاور و انواع تراکتور با ضمانت.
پخش و فروش به سراسر کشور
01733345081-82 -09115187870
01733332218
مدیریت عبدالخلیل اتایی 09113767367
ساعت کاری 8 صبح الی 20 شب

ادامه مطلب
کمپرسور تویوتا

کمپرسور تویوتا

شرکت تعاونی صفرتاصد با 30 سال سابقه و دارنده گواهینامه از شرکت سیتروئن فرانسه و شرکت سایپا یدک  واردکننده قطعات کولر اتومبیل های سبک ، سنگین و فوق سنگین
طراحی و نصب کولر برای نیسان-بنز مایلر-انواع بیل-گریدر-انواع خاور و انواع تراکتور با ضمانت.
پخش و فروش به سراسر کشور
01733345081-82 -09115187870
01733332218
مدیریت عبدالخلیل اتایی 09113767367
ساعت کاری 8 صبح الی 20 شب

ادامه مطلب


کمپرسور تویوتا اریون

کمپرسور تویوتا اریون

شرکت تعاونی صفرتاصد با 30 سال سابقه و دارنده گواهینامه از شرکت سیتروئن فرانسه و شرکت سایپا یدک  واردکننده قطعات کولر اتومبیل های سبک ، سنگین و فوق سنگین
طراحی و نصب کولر برای نیسان-بنز مایلر-انواع بیل-گریدر-انواع خاور و انواع تراکتور با ضمانت.
پخش و فروش به سراسر کشور
01733345081-82 -09115187870
01733332218
مدیریت عبدالخلیل اتایی 09113767367
ساعت کاری 8 صبح الی 20 شب

ادامه مطلب


کمپرسور برلیانس

کمپرسور برلیانس

شرکت تعاونی صفرتاصد با 30 سال سابقه و دارنده گواهینامه از شرکت سیتروئن فرانسه و شرکت سایپا یدک  واردکننده قطعات کولر اتومبیل های سبک ، سنگین و فوق سنگین
طراحی و نصب کولر برای نیسان-بنز مایلر-انواع بیل-گریدر-انواع خاور و انواع تراکتور با ضمانت.
پخش و فروش به سراسر کشور
01733345081-82 -09115187870
01733332218
مدیریت عبدالخلیل اتایی 09113767367
ساعت کاری 8 صبح الی 20 شب

ادامه مطلبصفحه 1 از 1